Advisory - Danışmanlık

Markaların Yaşam Döngüsü

Bir markanın yaşam döngüsü beş aşamadan oluşur. Bu aşamalardan birincisi markanın doğuş (launch) aşamasıdır. Markanın doğuşu ve yaşam döngüsü, piyasaya sürülmesiyle, tanıtımıyla başlar. Bu ilk aşamada şirket, markanın stratejik konumlandırmasını tanımlar, piyasada yer alan markaların sunduklarından farklılaşmaya çalışır.
Devamını okumak için tıklayınız

Entelektüel Sermaye ve Marka

Entelektüel sermaye TDK'nun Bilim ve Sanat Terimleri sözlüğünde, fikri sermaye karşılığı ile, işletmelerin düşünceleri, yenilikleri, teknolojileri, genel bilgileri, bilgisayar programları, tasarımları, veri kullanma yetenekleri, birbirleriyle ve müşterileriyle ilişkileri, yaratıcılıkları ve yayımlarından oluşan ve kâra dönüştürülebilen bilgi, diğer bir deyişle işletmenin beşeri sermaye, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi toplamından oluşan sermayesi olarak tanımlanmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız

İşletmelerde Etkinlik Ölçme Yöntemleri (Sınır Etkinliğine Dayanan Yöntemler)

İşletmelerin etkinliğinin ölçülmesinde oran analizi ve sınır etkinliği olmak üzere temel iki yöntemden yararlanılmaktadır. Bunlardan oran analizleri girdilerle çıktılar arasındaki tek boyutlu ilişkileri incelerken sınır etkinliğine dayalı yöntemler ise etkinlik hesaplamalarını, tespit ettiği veya fonksiyon olarak öngördüğü sınırdan olan uzaklığa göre hesaplar. Sınır etkinliğine dayalı yöntemler Parametrik ve Parametrik olmayan yaklaşımlar olarak ikiye ayrılır.
Devamını okumak için tıklayınız

​Oran Analizi (Ratio Analysis) ve Sınırları

Mali tabloların analizinde en basit ve en yaygın olarak kullanılan yöntem oran analizidir. Oran analizinde mali tablolardan yer alan kalemlerin birbirine oranlanması söz konusudur. Oran analizinde tek boyutluluk vardır.
Devamını okumak için tıklayınız

Şirket Değeri/EBITDA (EV/EBITDA)

Yirminci yüzyılın son yirmi yılına değin yani 1980'lere kadar bir şirketin kendi borçlarına hizmet etme yeteneğinin anahtar göstergesi olarak faiz ve vergi öncesi kazançlar (Earnings Before Interest and Tax – EBIT) ya da faaliyet geliri idi. Ancak 1980'lerde kaldıraçlı şirket ele geçirmelerinin (Leveraged Buy Out – LBO) yükselişiyle birlikte bir şirketin nakit akımını ve kendi borçlarına hizmet etme yeteneğini ölçmek için yeni bir enstrüman ortaya çıktı.
Devamını okumak için tıklayınız