Tax - Vergi

​Vergi İncelemesine Alınma Nedenleri (Vergi İncelemesi Başlatma Kaynakları)

Vergi incelemeleri temelde beş ana kaynaktan başlatılmaktadır. Başka bir ifadeyle vergi incelemesine alınacak mükellefler beş ayrı kaynak esas alınarak seçilmektedir. Bunlar risk analiz sistemi esas alınarak yapılan seçimler, ihbar ve şikayetler üzerine yapılan seçimler, teftiş ve soruşma nedeniyle yapılan seçimler, diğer kamu ve kuruluşlardan intikal eden raporlara istinaden yapılan seçimler ve son olarak da yazılan görüş ve önerme raporlarına istinaden yapılan seçimlerdir.
Devamını okumak için tıklayınız

Vergi İncelemesinde Mükellef Hakları

Vergi incelemesi esnasında mükellefler belirli haklara sahiptir. Özellikle son yıllarda gerek vergileme ve gerekse vergi incelemeleri esnasında mükellef haklarına riayet etme konusunda hassasiyet artırılmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız

İncelemenin Yapılacağı Yer

VUK' nun 139'ncu maddesi gereği Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir.
Devamını okumak için tıklayınız

Vergi İnceleme Tutanakları

Gerek mükellefler ve gerekse üçüncü şahıslar nezdinde sürdürülen incelemeler sırasında tespitinde gerek görülen hususların yazılı bir metin haline getirilmesine tutanak denilmektedir.
Devamını okumak için tıklayınız

Vergi Hukukunda İspat ve Delil Sistemi

​İspat (kanıtlama) kavramının biri geniş, öbürü dar, iki anlamı vardır. Geniş anlamla ispat kavramı, bilim felsefesindedir, bir önermenin doğruluğu veya yanlışlığı üzerine bir kanaat sağlayabilmedir. Dar anlamda ispat kavramı, hukuktadır, bir olayın varlığı veya yokluğu üzerine gene bir kanaat sağlayabilmedir ve de bunun için yasal gerekleri yerine getirebilmedir.
Devamını okumak için tıklayınız