Tax - Vergi

İncelemenin Yapılacağı Yer

VUK' nun 139'ncu maddesi gereği Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir.
Devamını okumak için tıklayınız

Vergi İnceleme Tutanakları

Gerek mükellefler ve gerekse üçüncü şahıslar nezdinde sürdürülen incelemeler sırasında tespitinde gerek görülen hususların yazılı bir metin haline getirilmesine tutanak denilmektedir.
Devamını okumak için tıklayınız

Vergi Hukukunda İspat ve Delil Sistemi

​İspat (kanıtlama) kavramının biri geniş, öbürü dar, iki anlamı vardır. Geniş anlamla ispat kavramı, bilim felsefesindedir, bir önermenin doğruluğu veya yanlışlığı üzerine bir kanaat sağlayabilmedir. Dar anlamda ispat kavramı, hukuktadır, bir olayın varlığı veya yokluğu üzerine gene bir kanaat sağlayabilmedir ve de bunun için yasal gerekleri yerine getirebilmedir.
Devamını okumak için tıklayınız

Kaydi Envanter İncelemesi (Bir Denetim Klasiği)

Kaydi envanter incelemesi vergi inceleme tekniklerinin başında gelir.
Devamını okumak için tıklayınız

Vergi İncelemesinde Süre

Vergi incelemesinin yapılacağı zaman ile yapılacağı süre birbirinden farklı kavramlardır. Buna göre vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir. Burada kastedilen zaman incelemenin başlayacağı tarihtir. Vergi incelemesinin süresi ise incelemeye başlanması ile bitirilmesi arasındaki zaman dilimidir. Uzun yıllar mevzuatımızda vergi incelemesinin bitirilme süresi konusunda düzenleme yapılmamıştı ve bu durum uygulama ciddi sorunlara neden olmaktaydı.
Devamını okumak için tıklayınız