Accounting - Muhasebe

Kazançların Kalitesi Kavramı

Kazançlarla ilgili diğer önemli kavramda kazançların kalitesidir. Bir şirketi kazançlar temelinde değerlemeden önce yatırımcıların, kazançların kalitesini incelemesi şarttır.
Devamını okumak için tıklayınız

Marka Değerleme Modellerinin Yıldızı (Telif Haklarından Kurtulma Yöntemi)

Marka değerlemesinde diğer bir gelir yaklaşımı yöntemi telif hakkını devretme yöntemidir. Literatürde "isim haklarından kurtulma yöntemi" (relief from royalties) olarak da anılmaktadır
Devamını okumak için tıklayınız

Likidite Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar- Cari Oran

Likidite oranları likit kaynaklar olarak bilinen döner varlıklar içinde yer alan kaynaklar ile bir yıldan kısa vadede ödenecek kısa vadeli borçlar arasındaki ilişkiyi baz alarak firmanın kısa vadede borç ödeme kabiliyetini ölçer. Net işletme sermayesinin yeterlilik düzeyi hakkında fikir verir.
Devamını okumak için tıklayınız

Bağımsız Denetime Tabi Olan Firmalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları

Muhasebe Uygulamalarında Hesap Planı

Bir işletmede kullanılacak hesapların, sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ,(cetvele) , hesap planı denir. Bu liste işletmenin hesap planını oluşturur. Aynı nitelikteki işlemler her zaman aynı hesaplara kaydedilir. Hesap planı ekonomi de faaliyette bulunan işletmelerin......
Devamını okumak için tıklayınız