Yazar Makaleleri

​Markanın Farklı Kavramlar İçin Kullanılması

Bir markanın ne olduğuna dair basit bir tanım yoktur, ancak merkezde onun sadece bir ürünü etiketlemenin bir yolu değil, ekonomik bir varlık olduğu kavramı vardır. Markalar, isimlerden veya ticari markalardan çok daha fazlasıdır. Marka, çeşitli bağlamlarda ve koşullarda farklı kavramlara atıfta bulunmak için de kullanılır.
Devamını okumak için tıklayınız

Marka Değerine Artan İlgilerin Kanıtları

Marka değerlemesi bir firmanın toplam değerinin bir kısmını, marka değerine atfetme girişimidir.[1] 1980'lerin sonunda başlayan markalara vurgu, her ne kadar sorunlarla karşılaşsa ve evrim geçirse de bu süreçte geçici bir çılgınlıktan fazlası olduğunu ispatlamıştır. Marka değeri artık kilit önemdeki varlıktır.
Devamını okumak için tıklayınız

​Vergi İncelemesine Alınma Nedenleri (Vergi İncelemesi Başlatma Kaynakları)

Vergi incelemeleri temelde beş ana kaynaktan başlatılmaktadır. Başka bir ifadeyle vergi incelemesine alınacak mükellefler beş ayrı kaynak esas alınarak seçilmektedir. Bunlar risk analiz sistemi esas alınarak yapılan seçimler, ihbar ve şikayetler üzerine yapılan seçimler, teftiş ve soruşma nedeniyle yapılan seçimler, diğer kamu ve kuruluşlardan intikal eden raporlara istinaden yapılan seçimler ve son olarak da yazılan görüş ve önerme raporlarına istinaden yapılan seçimlerdir.
Devamını okumak için tıklayınız

Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Marka

Muhasebe perspektifi markayı maddi olmayan bir varlık olarak dikkate alır. Bu belirleme öncelikle maddi olmayan varlıklar kavramının tanımlanması gereğini ortaya çıkarır. Bu amaca yönelik finansal tabloların sunumuna ilişkin düzenlemeleri yapan yasal otorite veya kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlarda ve doktrinde maddi olmayan duran varlıklara yönelik tanımlamalar yapılmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız

Vergi İncelemesinde Mükellef Hakları

Vergi incelemesi esnasında mükellefler belirli haklara sahiptir. Özellikle son yıllarda gerek vergileme ve gerekse vergi incelemeleri esnasında mükellef haklarına riayet etme konusunda hassasiyet artırılmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız