Yazar Makaleleri

Tobin'in Q Oranı: Piyasa Değeri/Yerine Koyma Maliyeti

Varlıkların gerçek değerini tahmin etmek için defter değerinden daha etkili bir ölçü elde etmek için bir değerleme alternatifi olarak varlıkların yerine koyma maliyeti kullanılabileceğini öneren çeşitli araştırmacılar olmuştur.
Devamını okumak için tıklayınız

Çağdaş Yönetimde Performans Kavramı

Performans, etkinlik ve verimlilik kavramları genel olarak bakıldığında aynı kavramlar gibi görünmekte ve aynı durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.
Devamını okumak için tıklayınız

Dönemsellik Kavramı

Dönemsellik kavramı veya yaygın kullanımı ile dönemsellik ilkesi vergi uygulamaları açısından önemli rol oynamaktadır. 1 seri no'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde dönemsellik kavramı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız