Yazar Makaleleri

Şirket Değeri/EBITDA (EV/EBITDA)

Yirminci yüzyılın son yirmi yılına değin yani 1980'lere kadar bir şirketin kendi borçlarına hizmet etme yeteneğinin anahtar göstergesi olarak faiz ve vergi öncesi kazançlar (Earnings Before Interest and Tax – EBIT) ya da faaliyet geliri idi. Ancak 1980'lerde kaldıraçlı şirket ele geçirmelerinin (Leveraged Buy Out – LBO) yükselişiyle birlikte bir şirketin nakit akımını ve kendi borçlarına hizmet etme yeteneğini ölçmek için yeni bir enstrüman ortaya çıktı.
Devamını okumak için tıklayınız

Verimlilik Kavramının Verimliliği

Verimliliğe verilen önem ancak modern ekonomi düşüncesinin doğmasıyla başlamıştır. Bu yüzden verimlilik, ekonominin temel kavramlarından birisi olmasına karşın, modern bir kavramdır ve verimliliğin ancak II. Dünya Savaşı'nın ardından gelir yaratıcı yönü üzerinde durulmuştur.
Devamını okumak için tıklayınız

Kazançların Kalitesi Kavramı

Kazançlarla ilgili diğer önemli kavramda kazançların kalitesidir. Bir şirketi kazançlar temelinde değerlemeden önce yatırımcıların, kazançların kalitesini incelemesi şarttır.
Devamını okumak için tıklayınız

Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added -EVA)

Şirket karlılığını ölçen ve muhasebe karına dayanan geleneksel performans ölçülerinin aksine EVA, şirketin artık getiri (residual return) rakamını esas alan ve ekonomik kara dayalı olan bir ölçüdür ve bu bağlamda hem borç hem de öz sermayenin maliyetini dikkate almaktadır.
Devamını okumak için tıklayınız

İncelemenin Yapılacağı Yer

VUK' nun 139'ncu maddesi gereği Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir.
Devamını okumak için tıklayınız