Advisory - Danışmanlık

Verimlilik Kavramının Verimliliği

Verimliliğe verilen önem ancak modern ekonomi düşüncesinin doğmasıyla başlamıştır. Bu yüzden verimlilik, ekonominin temel kavramlarından birisi olmasına karşın, modern bir kavramdır ve verimliliğin ancak II. Dünya Savaşı'nın ardından gelir yaratıcı yönü üzerinde durulmuştur.
Devamını okumak için tıklayınız

Kazançların Kalitesi Kavramı

Kazançlarla ilgili diğer önemli kavramda kazançların kalitesidir. Bir şirketi kazançlar temelinde değerlemeden önce yatırımcıların, kazançların kalitesini incelemesi şarttır.
Devamını okumak için tıklayınız

Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added -EVA)

Şirket karlılığını ölçen ve muhasebe karına dayanan geleneksel performans ölçülerinin aksine EVA, şirketin artık getiri (residual return) rakamını esas alan ve ekonomik kara dayalı olan bir ölçüdür ve bu bağlamda hem borç hem de öz sermayenin maliyetini dikkate almaktadır.
Devamını okumak için tıklayınız

Değer Odaklı Şirkete Geçiş

1900'lü yılların başından itibaren şirket karının maksimum kılınması olarak ifade edilen şirket amacı, yirminci yüzyılın ortalarından yarısından itibaren tartışmaya açılmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız

Markanın Tanımı ve Tarihçesi

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre marka; "Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret"olarak tanımlamıştır.[1] Marka kavramına atfedilen önemin artmasıyla birlikte literatürde bunu tanımlamaya yönelik çabalarda artmıştır...
Devamını okumak için tıklayınız