Ticari Kazanç ve Kurum Kazancının Tespitinde GİDERLER

150,00 TL
Ticari Kazanç ve Kurum Kazancı'nin tespitinde vergi uygulaması açısından indirim konusu yapılacak ve yapılmayacak giderler bu kitabın esas konusunu oluşturmaktadır. Kitap tamamen uygulamaya yönelik hazırlanmaya çalışıldığından mümkün olduğu kadar teorik bazdaki tartışmalara girilmemiştir. 


Mali Kar ve Ticari Kar Kavramı
Harcam Maliyet ve Gider Kavramları
Ticari Kazancın Tesbit Şekilleri
Genel Gider Kavramı
Büro Personeli Ücret Giderleri
Personele Konut Tahsisi
Toplu İş Sözleşmeleri İle Eskiye Yönelik Olarak Ödenen Ücret Farklarının Vergilendirilmesi
Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Ücretler
İşveren Tarafından Yapılan Giyim Giderleri
İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri
Kira Giderleri
Satışı Artırmaya Yönelik Faaliyetler ve Reklam Harcamaları
Sponsorluk Giderleri
Temsil ve Ağırlama Giderleri
İhracat, Yurt Dışında İnşaat, Onarma, Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması
Hatır Senetleri ve Çekleri
Yabancı Ortağın Özel Olarak Yaptırdığı İnceleme İçin Yapılan Ödemelerin Gider Niteliği
Gayri Meşru Ödemelerin Gider Niteliği
Kıdem Tazminatı
Seyahat ve İkamet Giderleri

Sepet

Sepetiniz boş