Su, Elektrik ve Doğalagaz Faturaların Başkası Adına Düzenlenmesi

14 Nis 2020
1973 Görüntüleme

Su, Elektrik ve Doğalagaz Faturaların Başkası Adına Düzenlenmesi

YMM / Tax Partner H.Özer Ermumcu

Kiralanan iş yerlerine ait su, elektrik, doğalgaz ve hatta kimi zaman telefon abonelikleri mülk sahibi adına olmakta ve bu hizmetlerin kullanımı sonucu düzenlenen faturalarda bu şahısların adına gelmektedir. Bu durum bazen yapılan bazı kiralamaların doğası gereği de ortaya çıkabilmektedir. Şöyleki bazı Organize Sanayi Bölgelerinde söz konusu aboneliklerin  mülk sahibi adına olması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkabilmektedir.Bu durum anılan harcamaların gider niteliğini değiştirmemektedir. Faturada yer alan adresin iş yeri ile aynı adres olması ve hizmetten bu adreste  yararlanılmış olması şartıyla anılan harcamalar gider yazılabilir.

Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından çeşitli tarihlerde verilen özelgelerde de bu görüşü teyitedilmiştir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı vermiş olduğu özelgede ‘telefon ve elektriğin iş yerinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame edilmesini sağlamak amacıyla, başka şahıslar adına kayıtlı olmakla beraber, bunları vergilendirme döneminde kullanıldığını ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsiki (kesin delillerle ispatı) halinde, bunlara ilişkin giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.’’ ifadelerine ve görüşlerine yer vermiştir. [1]

Ayrıca bahsedilen elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsiki ile , söz konusu ödemelere ait KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.[2] Bu noktada özellik arz eden diğer bir hususta kiralanan yerlerle ilgili, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını firma adına düzenlenmediğinden (aboneliklerinin mülk sahibi adına kayıtlı olması gerektiğinden), form Ba bildirimine dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 [1] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2003 yılında verilen B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-40/1- sayılı Özelgesi, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21.11.2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-642 sayılı Özelgesi

[2] Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 28.08.2014 Tarih ve 51421814-130[29-2014/29]-116 sayılı Özelgesi

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Pazar 17 Mays 2020 17:11