Ölçemezsen Yönetemezsin- Hedeflemezsen Ulaşamazsın

31 Mar 2020
291 Görüntüleme

Ölçemezsen Yönetemezsin- Hedeflemezsen Ulaşamazsın
Dr.Hasan Yalçın , E.Hesap Uzmanı YMM

Yöneticiler, işletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan verileri ve/veya personelin ve işletmeye konan diğer kaynakların verimliliğini sağlıklı bir şekilde ölçemezler ise kaynakları ve dolayısıyla firmayı yönetemezler.

İşletmecilikte klasikleşmiş bir özdeyiş vardır: ‘Ölçemezsen  Yönetemezsin’. Bir yönetici, işletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan verileri sağlıklı olarak ölçemez ve/veya personelin ve işletmeye konan diğer kaynakların verimliliğini ölçemezse kaynakları ve dolayısıyla firmayı yönetemez. Daha basit bir ifadeyle işletmede neler olduğunu ve işletmenin nereye gittiğini bilmezseniz, firmayı istediğiniz yere ulaştıramaz, istediğiniz sonuçları alamazsınız.

Bunun için her şeyden önce firmanızda meydana gelen ve ortaya çıkan bütün sonuçları ölçebilecek altyapınızın olması gerekmektedir. Bir an diğer hususları göz ardı eder ve bu ölçme işine finansal raporlar penceresinden bakarsak, her şeyden önce firmanızın finansal raporlarını sağlıklı bir şekilde alacak bir sisteme ihtiyacınız olduğu ortaya çıkacaktır.

Finansal raporlar en basit tanımlaması ile, işletme bünyesinde meydana gelen,  para ile ifade edilebilen değerlerin ve sonuçların gösterildiği tablolardır. Yasal zorunluluklardan dolayı düzenlenen tabloların yanı sıra, faaliyetlere ilişkin alınacak diğer detaylı tablolar ve analizler de firmanın geçmişini ve geleceğini su yüzüne çıkarır.

Finansal raporlama hayati önem taşıyor 

Aslında hiçbir firma bir gecede batmaz  ya da bir gecede dünya devi olmaz. Ya da bir sabah kalktığınızda firmanızı finansal ya da yapısal krize girmiş olarak bulmazsınız. Firmaların birbirini takip eden finansal raporları aslında gelişin habercisidir. Söz konusu raporlar dikkatle incelendiğinde, tüm sonuçların sinyallerinin her gün, dakika dakika bu raporlarda yer aldığı kolaylıkla görülebilir. Yönetici açısından finansal tablolar bir pilotun önündeki gösterge tablosu gibidir. Yanan her ışığın ayrı bir anlamı vardır. Her oran, farklı büyüklükteki her rakam farklı bir anlam taşır.

 “Sistem, elemanlarla bir bütündür. En basit sistem bile doğru eleman seçilmezse çalışmaz.”

Sağlıklı bir raporlama alınır, bu raporlamalar da doğru ve detaylı bir şekilde incelenirse, firmanın ne tür risklerle karşılaşabileceği tespit edilebileceği, gibi ne tür avantajlara da sahip olabileceği de ortaya konulabilir. Bu analizlere bir de sektör analizleri ve ekonomik değerlendirmeler ilave edilirse başarılı bir yönetim için önemli adımlardan biri atılmış olur.

Tabi bu söylenenlerin tümü,  bir sistem ve bu sistemi sağlıklı uygulayabilecek elemanlarla mümkündür. Firmanız hangi büyüklükte olursa olsun bu büyüklüğü kavrayabilecek ve size istediğiniz verileri verebilecek bir sisteme ihtiyacınız var. Sistem, elemanlarla bir bütündür. En basit sistem bile, doğru eleman seçilmezse çalışmaz.

 “Başarının en basit tanımı, hedeflenen bir sonuca ulaşmaktır”

Bütçeniz, yol haritanızdır!

Sistem ve elemandan sonra başarı için gerekli diğer bir unsurda hedeftir. Hedef yoksa nereye gideceğinizi bilmezsiniz. Aslında başarının en basit tanımlaması hedeflenen bir sonuca ulaşmaktır. O yüzden firma bünyesinde hedeflerinizi iyi belirlemeniz, bu hedefleri belli zaman dilimlerinde bölümlere ayırmanız gerekmektedir.

Hedeflerin finansal raporlarda yer alış şekli en basit tanımlaması ile bütçedir. Bütçe, belirli bir dönemde ulaşmak istediğiniz hedefin ve bu hedefe ulaşmak için yapacağınız faaliyetlerin rakamsal görüntüsüdür. Bu görüntü elbette bir çok varsayım ve tahmini içermektedir. Ancak her halükarda bir bütçe sonucu belirlemeniz ve bu sonuca ulaşmak için çaba sarf etmeniz gerekmektedir.

Başka bir ifadeyle bütçe sizin yol haritanızıdır. Yol haritası olmadan yola çıkarsanız nereye ve nasıl gideceğinizi bilmezsiniz. Gittiğiniz yer ve yol doğru olsa da anlamı yoktur. Çünkü ölçemediğiniz ve hedeflemediğiniz bir olumlu sonucu elde etseniz bile, kalıcı ve sürekli olmaz. Uzun süreli ve kalıcı bir büyüme için muhakkak hedeflerinizin ve sağlıklı bir ölçme sisteminiz olması gerekmektedir.

Unutmayın;  ‘Ölçemezsen Yönetemezsin’- ‘Hedeflemezsen Ulaşamazsın’.

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Cumartesi 16 Mays 2020 23:49