Şirket Değerleme Yöntemleri

750,00 TL

ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ EĞİTİM PROGRAMI

10- 11 Kasım 2012 Cumartesi Pazar

HOLIDAY INN     -       ŞİŞLİ

750 TL  + KDV

ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ EĞİTİM PROGRAMI

(Eğitmen Reha Çırak)

Şirket Değerleme Yöntemleri Eğitimi katılımcıları şirket değerlemelerinde kullanılan farklı yöntemler ile

şirket değerini etkileyen faktörler konularında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Eğitim sonucunda katılımcılar :

 • - Şirket Değerlemelerinde Kullanılan Yöntemler ;
 • - Şirket Değerini Etkileyen Nicel Faktörler ;
 • - Şirket Değerini Etkileyen Nitel Faktörler ;
 • - Excel ile Finansal Modelleme Teknikleri ;
 • - Net Bugünkü Değer Kavramı ; 
 • - İskonto Oranı ve Hesaplamaları 

konularında detaylı bilgiye sahip olacaklardır.

AJANDA 

1. GÜN

 • - Değerleme Kavramı
 • - Şirket Değerini Etkileyen Faktörler
 • - Birleşme ve Satın Almalarda Değerleme
 • - Halka Arzlarda Değerleme
 • - Şirket Değerini Etkileyen Kalitatif Faktörler
 • - Şirket Değerini Etkileyen Kantitatif Faktörler
 • - İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi
 • - Piyasa Çarpanları Analizi
 • - El Değiştirme Çarpanları Analizi

 

2. GÜN

 • - İş Planının Oluşturulması
 • - Excel ile Finansal Modelleme
 • - Sektör ve Şirket Projeksiyonlarının Oluşturulması
 • - İndirgenmiş Nakit Akımlarına Göre Değerleme
 • - Hassasiyet Analizi
 • - Varlık Fiyatlandırma Modeli ve Ağırlıklı Ortalama Özsermaye Maliyeti Hesaplamaları
 • - Piyasa Çarpanları ile Değerleme
 • - El Değiştirme Çarpanları ile Değerleme
 • - Alternatif Değerleme Yöntemleri
 • - Değer Aralıklarının Belirlenmesi

 

Eğitim Metodolojisi 

Eğitimlerimiz sunumlar eşliğinde teorik anlatımın yanında bireysel katılımı sağlamaya yönelik atölye çalışmalarını ve vaka analizlerini içermektedir. 
Eğitim Ekle

Diğer Eğitimler