Ticari Bir Yarar Amacı Gütmeyen Kefaletten Dolayı Ödenen Paralar İçin Karşılık Ayrılıp Gider Yazılam

10 Nis 2020
249 Görüntüleme

Ticari Bir Yarar Amacı Gütmeyen Kefaletten Dolayı Ödenen Paralar İçin Karşılık Ayrılıp Gider Yazılamaz.

‘Ticari bir yarar amacı gütmeyen kefaletten dolayı ödenen paralar için karşılık ayrılıp gider yazılamaz. Uyuşmazlık ortağın bankadan kredi alması için kollektif şirketin kefil olması ve kefil olunan ortağın iflası ve şirketin ödeme gücünün bulunmaması nedeniyle bankaya olan borcun sınırsız sorumlu ortak olarak ödeyen yükümlünün bu meblağ için şahsi işletmesinde şüpheli alacak karşılığı ayırıp ayıramayacağına ilişkindir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 14’üncü maddesinde bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir, denileceği ve 20’inci maddesinde de her tacirin basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi öngörülmüştür. Kanun koyucu bu hükümlerle bir tacirin ticari faaliyetlerinde bir gelir veya menfaat sağlanması gerektiği ilkesini benimsemiştir. Bir gelir sağlamayı hedef tutmayan faaliyetleri ticari işletme ile ilgili sayılmamıştır. Bu nedenlerle karşılığında bir gelir veya menfaat sağlamayan kefaletlerin ticari işletme ile ilgili olduğu kabul edilmeyeceğinden, ortağı bulunduğu kollektif şirketin kefaleti nedeniyle doğan borcu ödeyen yükümlünün, bu meblağ için şahsi işletmesinde şüpheli alacak karşılığı ayırmasına olanak bulunmadığından, dava konusu Temyiz Komisyonu kararında bir isabetsizlik görülmediğinden vergi aslına ilişkin davanın reddine, olayda yanılma hali söz konusu olduğundan kaçakçılık cezasının kusur cezasına çevrilmesine oy birliğiyle karar verildi.’(Danıştay 13. Daire 28.04.1975 Tarih Esas No:1973/4776, Karar No:1975/1551)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Pazar 17 Mayıs 2020 23:13
İlgili İçerikler :: İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği Üniversite ve dernek arasında yapılan protokol çerçevesinde inşaa edilecek fakülte için yapılacak ba Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Ortaklarına Ödenen Ücretler Toplu İş Sözleşmeleri İle Eskiye Yönelik Olarak Ödenen Ücret Farklarının Vergilendirilmesi Personele Verilen Temettü İkramiyelerinin Gider Kaydedilmesi ve Vergilendirilmesi Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indir Kooperatifin Tasfiyesi Sırasında Satılan Arsa İle İlgili Giderler Ödenen Ciro Priminin Gider Niteliği Hk. Aracı Kurumların, Faaliyetleriyle İlgili Olarak Müşterilerine Ödediği İadelerin Gider Niteliği Hk.