Pişmanlık talepli beyannamenin sehven kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak gönderilmesi

31 Mar 2020
336 Görüntüleme

Pişmanlık talepli beyannamenin sehven kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak gönderilmesi 

‘Mükellefler kanuni süresinde vermedikleri veya kanuni süresinde vermekle birlikte eksik verdikleri beyannameleri bir dilekçe ekinde vergi dairesine vermeleri ve sözü edilen maddede belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde pişmanlık hükümlerinden yararlanmaktadırlar. Ayrıca, madde hükmünde yer almakla beraber bu beyannamelerini dilekçe olmaksızın vermeleri, dilekçe ekinde vermekle beraber dilekçelerinde pişmanlıktan söz etmemeleri yada beyannamenin bir köşesine pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirtmeleri ve pişmanlıkla ilgili ödeme süresi içerisinde gerekli ödemeyi yapmaları halinde pişmanlık taleplerinin kabul edilmesi Bakanlığımızca benimsenmiş olan görüştür. 

Ancak, kağıt ortamında verilen beyannamelerle ilgili olarak benimsenen bu görüşün; verilme şekli ve içeriği bakımından elektronik ortamda verilen beyannameler için uygulanması, mükelleflerin elektronik ortamda beyanname verirken tercih haklarından birini seçmek suretiyle beyanda bulundukları hususu göz önüne alındığında mümkün bulunmamaktadır.

Beyannamelerin elektronik ortamda ve kanuni süresinden sonra verilmesi durumunda mükelleflere bu beyannamenin pişmanlık talebiyle mi yoksa kendiliğinden verilen beyanname mi olarak işleme tabi tutulması hususunda bir seçenek sunulmakta ve onların tercihine bırakılmaktadır. Bu nedenle, mükellefler hangisini tercih etmişler ise İdarenin buna müdahale etme hakkı olmadığı gibi tercih sahiplerinin de daha sonra diğer müesseseden yararlanmak istiyorum dediklerinde bu taleplerinin değerlendirilmesi; yapılan ve yapılacak işlemler göz önünde alındığında mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla; internet ortamında kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak gönderilen Nisan ve Haziran/2008 dönemleri gelir (stp) vergisi düzeltme beyannamelerinin pişmanlık talebiyle kabulü mümkün olmayıp, kesilen vergi ziyaı cezalarında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.’ (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih 05.12.2008 Sayı: B.07.1.GİB.4.16.17.02.VUK-08-185/7354 Özelge)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Salı 31 Mart 2020 02:26
İlgili İçerikler :: Kurumlar Vergisi Beyannamesinden İndirilecek Bağış ve Yardımlar Toplu İş Sözleşmeleri İle Eskiye Yönelik Olarak Ödenen Ücret Farklarının Vergilendirilmesi Personele Verilen Temettü İkramiyelerinin Gider Kaydedilmesi ve Vergilendirilmesi Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indir Tıbbi Cihazların Temini Ve Kurulumu Sırasında Odaların Sistemsel Olarak Hazırlanması Aracı Kurumların, Faaliyetleriyle İlgili Olarak Müşterilerine Ödediği İadelerin Gider Niteliği Hk. Eksik Faiz Tahakkuku Nedeniyle Bulunan Matrah Farkının, Bir Sonraki Yıl Hesaplarında Gider Kar Dağıtım Kararı Alındıktan Sonra Dağıtılacak Kar Payları İçin İleride Oluşan Kur Farklarının Gide Binanın İnşaatı Süresince Ortaya Çıkan Ve Genel Yönetim Gideri Olarak Yapılan Harcamaların Doğrudan BTK Tarafından Verilen Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı Kapsamındaki Harcamaların Muhasebeleştirilmes