Anonim Şirket Tarafından Kurulan Futbol Takımının, Kuruluş Ve İdamesi İçin Yapılan Giderler

10 Nis 2020
247 Görüntüleme

Anonim Şirket Tarafından Kurulan Futbol Takımının, Kuruluş Ve İdamesi İçin Yapılan Giderler 

Özet : Anonim Şirket Tarafından Kurulan Futbol Takımının, Kuruluş Ve İdamesi İçin Yapılan Giderlerin Kurum Kazancından İndirilmesi Mümkün Değildir.

“Anonim şirket tarafından kurulan futbol takımının, kuruluş ve idamesi için yapılan giderlerin kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir. 

Olayda (…….) Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulan Spor Kulübüne ait giderlerin, kurum kazancından indirilip, indirilemeyeceğinin bildirilmesi istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14 ve aynı Kanun’un 13. maddesinin atıfta bulunduğu Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde safi kurum kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler açıkça belirtilmiştir. Bu maddelerde sayılan giderler arasında spor kulüpleri kurulması ve idamesine ilişkin harcama ve giderler bulunmamaktadır.

Bu nedenle, söz konusu şirket tarafından kurulan futbol takımının kuruluş ve idamesi için yapılan giderlerinin kurum kazancından indirilmesi mümkün görülmemektedir.” (Maliye Bakanlığı’nın 04.12.1981 Tarih ve 22113-887/89050 Sayılı Özelgesi)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Pazar 17 Mayıs 2020 23:12
İlgili İçerikler :: Konya Vergi Dairesi'nden Halka Açık Şirketlere İlave Yükümlülük İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği Üniversite ve dernek arasında yapılan protokol çerçevesinde inşaa edilecek fakülte için yapılacak ba Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Ortaklarına Ödenen Ücretler Yıllara Sari İşi Üstlenen Adi Ortaklıkta Ortaklığı Oluşturan Şirketlerin Birleşmesi Şirketin Yapmış Olduğu Taşeronluk Hizmeti Karşılığında Teslim Alınacak Daireler Kooperatifin Tasfiyesi Sırasında Satılan Arsa İle İlgili Giderler Kar Dağıtım Kararı Alındıktan Sonra Dağıtılacak Kar Payları İçin İleride Oluşan Kur Farklarının Gide Alınan Prefinansman Kredisinin İhracat İçin Kullanılması Mecburiyeti Olmadığından, Kredinin İşletmed